Multi Instrument

Kontakt 5.5.1 (Full Unlocked)

KONTAKT 5 เป็นอีกหนึงโปรแกรมที่คนดนตรีนิยมใช้งานกัน เนื่องจากมีโปรแกรมจำลองเสียงเครื่องดนตรีต่างๆค่อนข้างครบถ้วน ที่สำคัญคือ Sound

Read More

Eastwest Quantum Leap

สวัสดีครับ คราวนี้มาพบกับ VSTi สุดอลังการงานสร้าง Eastwest Quantum

Read More