วิธีถอนรากถอนโคน Cubase7,8 และ eLicencer สำหรับคนที่ลืมปรับเวลาตอนลงโปรแกรม

Table of Contents

ข้อนี้สำหรับคนที่เคยติดตั้งแล้วลืมปรับเวลานะครับ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ครับ

  1. 1.uninstall Cubase8
  2. 2.uninstall e-licenser

หลังจากนั้นให้ไล่ลบไฟล์และโฟลเดอร์ดังนี้

XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Syncrosoft
Vista: C:\ProgramData\Syncrosoft

C:\Windows\system32\:
All “SynsoNos”, “Synsopos” and “Synsoacc”files
Only on 64-bit installations:
C:\WINDOWS\SysWOW64\SYNSOACC.dll
C:\WINDOWS\SysWOW64\SYNSOACC-Hilfe.chm
C:\WINDOWS\SysWOW64\SYNSOACC-Help.chm
C:\WINDOWS\SysWOW64\SYNSOACC-Aide.chm
C:\WINDOWS\SysWOW64\SYNSOPOS.exe

Driver 32-bit Windows:
C:\WINDOWS\system32\drivers\SynasUSB.sys
C:\WINDOWS\inf\SynasUSB.inf
Driver 64-bit Windows:
C:\WINDOWS\system32\drivers\SynUSB64.sys
C:\WINDOWS\inf\SynUSB64.inf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

VST, VSTi You Might Like

More VST

Native Instruments Kontakt v7.7.2 WIN

KONTAKT 7 is everything from instant inspiration for music makers to the industry’s leading instrument-building tool. For the seventh generation of KONTAKT, we’re bringing its

Read More

Acustica Audio Amethyst 4 2023 MAC

          Amethyst 4 is a high-performance channel strip giving you the warm sound of some celebrated British consoles from the late 70s and early 80s.Amethyst

Read More

DMG Audio Plugins 2023-10 WiN

DMGAudio is Dave Gamble and co-conspirator Krzysztof Oktalski, enriched with ideas from hundreds of engineers, producers and audio specialists. Dave has worked in Pro-Audio for

Read More