วิธีถอนรากถอนโคน Cubase7,8 และ eLicencer สำหรับคนที่ลืมปรับเวลาตอนลงโปรแกรม

Table of Contents

ข้อนี้สำหรับคนที่เคยติดตั้งแล้วลืมปรับเวลานะครับ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ครับ

  1. 1.uninstall Cubase8
  2. 2.uninstall e-licenser

หลังจากนั้นให้ไล่ลบไฟล์และโฟลเดอร์ดังนี้

XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Syncrosoft
Vista: C:\ProgramData\Syncrosoft

C:\Windows\system32\:
All “SynsoNos”, “Synsopos” and “Synsoacc”files
Only on 64-bit installations:
C:\WINDOWS\SysWOW64\SYNSOACC.dll
C:\WINDOWS\SysWOW64\SYNSOACC-Hilfe.chm
C:\WINDOWS\SysWOW64\SYNSOACC-Help.chm
C:\WINDOWS\SysWOW64\SYNSOACC-Aide.chm
C:\WINDOWS\SysWOW64\SYNSOPOS.exe

Driver 32-bit Windows:
C:\WINDOWS\system32\drivers\SynasUSB.sys
C:\WINDOWS\inf\SynasUSB.inf
Driver 64-bit Windows:
C:\WINDOWS\system32\drivers\SynUSB64.sys
C:\WINDOWS\inf\SynUSB64.inf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

VST, VSTi You Might Like

More VST

TBTECH Cenozoix V1.1.0 Win

Cenozoix Compressor is the definitive all-terrain compressor plugin, delivering unparalleled sound quality and adaptability that will elevate your audio projects to their fullest potential. Each of

Read More

SpectraLayers V10.0.50 Mac – VR

SpectraLayers delivers audio empowerment by showing sounds as visual objects. You can explore, reach in, take and transform, working wonders on tasks ranging from repairing

Read More

ADPTR Audio Sculpt V1.3.0 Win

It represents the future of dynamic and tonal control. Designed for master and group buses, Sculpt lets you thoroughly and cleanly reshape your sounds in

Read More

Korg Modwave V1.2.7 Win – Mac

Modwave Native Wavetable Synthesizer Synthesis powerhouse with distinctive wavetable timbres, Kaoss Physics, and Motion Sequencing 2.0. The mod wave, released in 2021, builds on the

Read More

Devious Machines Infiltrator V2.4.8 Win

Devious Machines Infiltrator is a digital audio workstation (DAW) software plug-in designed to create unique, complex textures and sounds with textures and textures. Detailed synthesis, sample

Read More

Beatsurfing Bundle 2024.03 Mac

Better known under the brand BEATSURFING, is Herrmutt Lobby, an award-winning collective of musicians known for its experimental approach to electronic music. Surrounded by an

Read More

Accentize Complete Bundle 2024.02 Mac

Accentize is a young start-up based in Darmstadt, Germany which develops cutting-edge audio processing software using machine learning techniques. After some years of academic research

Read More