Native Instruments Absynth 5

Free Download Synthesizer Program ABSYNTH 5 ตัวนี้สามารถสร้างเสียงสังเคราะห์เจ๋งๆ ได้มากกว่า1,800เสียง ถ้าคุณต้องการมิติของซาวด์ electric ในบทเพลงของคุณแล้วล่ะก็ต้องลองดู SUPPORTED

Watch Now